Kênh Giải Pháp VN - Công Nghệ Máy Chủ Mạng - Giải Pháp Máy Chủ - Giải Pháp Mạng Doanh Nghiệp - Tư Vấn Giải Pháp Mạng Máy Chủ - VN Solutions Channel :: BranchCache - P.2: Triển khai BranchCache Hosted Mode - BranchCache - P.2: Trien khai BranchCache Hosted Mode
Giải Pháp  Hạ Tầng Mạng
 
BranchCache - P.2: Triển khai BranchCache Hosted Mode
10:23 | 17/04/2010
Như chúng ta đã biết BranchCache làm việc theo một trong hai chế độ, gồm Hosted Mode và Distributed Mode.

Với Hosted Mode, BranchCache sẽ lưu trữ dữ liệu trên một máy chủ BranchCache tập trung trong hệ thống mạng của văn phòng chi nhánh. Với Hosted Mode, dữ liệu sẽ được lưu trữ trên các máy tính Windows Server 2008 R2 hay Windows 7 trong hệ thống mạng của văn phòng chi nhánh. Trong hầu hết trường hợp chúng ta đều muốn sử dụng chế độ Hosted Mode, vì như vậy chúng ta có thể vận hành dịch vụ BranchCache trên cùng một máy tính mà có thể đang được sử dụng như một máy chủ file, máy chủ Web hay thậm chí là Domain Controller. Đó là do BranchCache không chiếm dụng nhiều vi xử lý, bộ nhớ hay tài nguyên mạng.

Hệ thống mạng thử nghiệm

Hệ thống mạng thử nghiệm được mô phỏng trong loạt bài viết này sẽ sử dụng một hệ thống mạng thứ cấp duy nhất, và chúng ta sẽ không tạo hệ thống mạng giả lập của văn phòng chính và văn phòng chi nhánh. Như chúng ta đã biết, truy cập dữ liệu cục bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều so với truy cập qua liên kết WAN, do đó chúng ta sẽ sử dụng một phân đoạn mạng đơn giản duy nhất, sau đó sử dụng Network Monitor để hiển thị các kết nối giữa máy trạm, máy chủ dữ liệu và máy chủ BranchCache. Những dấu vết trong Network Monitor sẽ minh chứng rằng dữ liệu được lấy từ máy chủ BranchCache mà không phải máy chủ dữ liệu gốc.

Mô hình mạng được thiết lập như trong hình 1. Lưu ý rằng trong loạt bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Vmware Workstation 7.0, ngoài ra các bạn có thể sử dụng Vmware ESX hay Hyper-V. Lựa chọn nền tảng ảo nào là không quan trong vì những thao tác cấu hình sẽ làm việc trên mọi nền tảng.


Mô hình mạng thử nghiệm.

Những máy tính trong hệ thống mạng thử nghiệm bao gồm:

1. DC.branchcache.com. Máy tính này là Domain Controller cho miền branchcache.com. Máy tính này cũng đã được cài đặt sẵn dịch vụ Active Directory Certificate Services bởi vì chúng ta cần phải sử dụng một Server Certificate (giấy phép máy chủ) cho máy chủ BranchCache trên mạng này. Máy tính này đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2008 R2 với địa chỉ IP 10.0.0.2/24.

2. FileServer.branchcache.com. Máy tính này là một máy chủ file, một máy chủ Web đồng thời cũng là một máy chủ dữ liệu của BranchCache. Do đó chúng ta cần cài đặt Web Server Role, sau đó kích hoạt BranchCache trên máy tính này. Khi tiến trình cấu hình hoàn thành chúng ta sẽ kiểm tra xem máy tính này có gửi trình xác định dữ liệu (Content Identifier) và các siêu dữ liệu khác tới những máy trạm hay không. Máy tính này hiện sử dụng Windows Server 2008 R2 với địa chỉ IP là 10.0.0.3/24.

3. BC.branchcache.com. Đây là máy chủ BranchCache của chế độ Hosted Mode. Dữ liệu được máy trạm lấy về từ máy chủ dữ liệu sẽ được lưu trên máy chủ dữ liệu này. Chúng ta sẽ xử dụng Network Monitor tại khâu cuối cùng của tiến trình cấu hình để xác nhận rằng dữ liệu đó được lấy từ máy chủ BranchCache này thay vì máy chủ dữ liệu khi có những yêu cầu tiếp theo. Máy tính này cũng được cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008 R2, và có địa chỉ IP là 10.0.0.4/24.

4. Client1.branchcache.comClient2.branchcache.com. Đây là những máy trạm Windows 7 sẽ truy cập vào dữ liệu trên máy chủ dữ liệu. Máy trạm Client1 sẽ thực hiện kết nối đầu tiên tới máy chủ dữ liệu, sau đó sẽ đưa dữ liệu này lên máy chủ BranchCache. Máy trạm Client2 sẽ gửi một yêu cầu lấy dữ liệu tương tự từ máy chủ dữ liệu, khi đó chúng ta sẽ thấy rằng thực ra dữ liệu đó được máy chủ BranchCache cung cấp.

Triển khai BranchCache Hosted Mode

BranchCache được thiết kế như một dịch vụ “cài đặt và quên lãng”, sở dĩ như vậy là do chúng ta không phải thực hiện nhiều tác vụ quản lý liên quan, sau khi được cài đặt và cấu hình BranchCache sẽ làm việc. Tuy nhiên, để BranchCach có thể làm việc chúng ta cần phải thực hiện khá nhiều bước chuẩn bị. Dưới đây là tiến trình cần thực hiện để triển khai BranchCache với chế độ Hosted Mode.

1. Cài đặt BranchCache trên máy chủ dữ liệu. Bước này khá đơn giản, chúng ta chỉ cần cài đặt tính năng BranchCache trên máy chủ dữ liệu. Máy chủ dữ liệu là máy tính chứa dữ liệu Web hay những file chia sẻ mà người dùng sẽ tải về máy trạm. Trong môi trường sản xuất, máy tính này được đặt tại văn phòng chính. Trong hệ thống thí nghiệm của chúng ta, mọi máy tính được kết nối tới cùng một mạng.

2. Cài đặt File Services Role (các dịch vụ làm việc với File) trên máy chủ dữ liệu. BranchCache có thể lưu file cho cả máy chủ Web và máy chủ file. Chúng ta đã cài đặt Web Server Role trên máy chủ dữ liệu, do đó chúng ta sẽ không phải thực hiện thêm bất kì thao tác nào với máy chủ Web để BranchCache hoạt động trên máy chủ dữ liệu. Tuy nhiên, có một số thao tác mà chúng ta cần thực hiện sau khi hoàn thành cài đặt File Services Role để lưu trữ dữ liệu được tải về qua SMB 2.0.

Cấu hình File Services Role. Sau khi cài đặt File Services Role chúng ta cần phải thiết lập một số cấu hình để BranchCache có thể hoạt động.

Kích hoạt Hash Publication. Do các giá trị Hash được sử dụng để tìm kiếm và xác định dữ liệu nên chúng ta cần cấu hình cho máy chủ dữ liệu lưu trữ dữ liệu qua SMB 2.0 để tạo và xuất những giá trị Hash này.

3. Tạo một File Server OU. Chúng ta sẽ tạo một File Server OU trong Active Directory để có thể áp dụng một số cấu hình Group Policy cụ thể cho các máy chủ File Server, hoạt động chính xác như những máy chủ dữ liệu BranchCache.

Sau đó di chuyển máy chủ file vào File Server OU.

4. Tạo một Group Policy Object cho Hash Publication. Mục đích là để đơn giản hóa tiến trình cấu hình máy chủ file để xuất các giá trị Hash cho dữ liệu mà chúng tìm kiếm. Chúng ta sẽ quản lý những tác vụ cấu hình bằng group Policy.

Sau đó chúng ta sẽ thiết lập cấu hình Group Policy Object cho Hash Publication.

5. Kích hoạt BranchCache trên File Share. Chúng ta có thể cấu hình BranchCache để làm việc trên mọi file chia sẻ được lưu trữ trên máy chủ dữ liệu BranchCache, hoặc chúng ta có thể kích hoạt BranchCache theo thư mục, hoặc cho những file nhất định.

6. Cấu hình máy trạm sử dụng BranchCache Hosted Mode. Cho đến bước này chúng ta đã hoàn thành cấu hình máy chủ dữ liệu BranchCache. Máy chủ này đã sẵn sàng chuyển dữ liệu trên máy chủ file và Web tới máy tính Windows 7 và Windows Server 2008 R2, là những máy trạm BranchCache đã được kích hoạt.

Sử dụng Group Policy để kích hoạt BranchCache cho máy trạm. Ngoài việc sử dụng lệnh netsh để kích hoạt thủ công BranchCache cho máy trạm (đây là phương pháp thường được áp dụng trong môi trường sản xuất), chúng ta có thể giảm những rắc rối gặp phải trong quá trình quản lý bằng cách sử dụng Group Policy.

Sử dụng snap-in Windows Firewall của Group Policy để cấu hình firewall cho máy trạm. Chúng ta cần kích hoạt một số giao thức để các máy trạm này có thể yêu cầu những file đã được lưu trữ trên máy chủ BranchCache, và cho phép máy chủ BranchCache lấy dữ liệu được lưu trữ từ những máy trạm thực hiện yêu cầu đầu tiên tới máy chủ dữ liệu. Chúng ta sẽ sử dụng Windows Firewall với snap-in GPO của Advanced Security để cấu hình cài đặt firewall của máy trạm cho phù hợp với BranchCache.

7. Cài đặt và cấu hình máy chủ BranchCache Hosted Mode. Đến bước này chúng ta đã hoàn thành cấu hình cho các máy trạm do đó chúng ta sẽ tiếp tục cấu hình máy chủ BranchCache Hosted Mode. Đây là phần cấu hình phức tạp nhất và thường hay có lỗi phát sinh, do đó chúng ta cần xem xét kĩ các bước cấu hình máy chủ BranchCache Hosted Mode trước khi thực hiện.

Trước tiên chúng ta sẽ cài đặt BranchCache trên máy chủ BranchCache Hosted Mode.

Sau khi hoàn thành cài đặt, chúng ta sẽ kích hoạt BranchCache trên máy chủ BranchCache Hosted Mode.

Sau cùng, cài đặt một giấy phép trên máy chủ BranchCache Hosted Mode. Đây có thể là tác vụ phức tạp nhất trong tiến trình triển khai BranchCache. Máy chủ BranchCache cần một giấy phép máy chủ bởi vì nó phải tự thẩm định quyền cho máy trạm lưu trữ dữ liệu lên đó sau khi máy trạm này lấy dữ liệu từ máy chủ dũ liệu. Khi máy trạm này kết nối tới máy chủ BranchCache Hosted Mode, thì máy chủ này phải thẩm định quyền cho máy trạm sử dụng giấy phép máy chủ.

Thực hiện các thao tác sau để cài đặt giấy phép cho máy chủ BranchCache Hosted Mode:
 • Tạo một nhóm máy chủ BranchCache Hosted Mode trong Active Directory để có thể cấu hình Autoenrollment cho các máy chủ BranchCache.
   
 • Bổ sung các máy chủ BranchCache Hosted Mode vào nhóm máy chủ BranchCache Hosted Mode trong Active Directory.
   
 • Cấu hình một Certificate Template (mẫu giấy phép) cho các máy chủ BranchCache Hosted Mode trong Certificate Authority. Chúng ta sẽ tạo một Certificate Template được sử dụng để cấp giấy phép cho những máy chủ BranchCache Hosted Mode qua Autoenrollment.
   
 • Cấu hình Autoenrollment. Sau đó chúng ta cần cấu hình Autoenrollment trong Group Policy để các máy chủ BranhcCache Hosted Mode được tự động cấp phép.
   
 • Refresh (làm mới) Group Policy. Chúng ta cần thực hiện thao tác này để đảm bảo rằng mọi người thấy được các cài đặt trong Group Policy của họ, và các máy chủ BranchCache Hosted Mode nhận được giấy phép.
   
 • Lấy giá trị Hash SHA-1 của giấy phép máy chủ. Giá trị Hash này của giấy phép máy chủ sẽ được sử dụng để liên kết giấy phép này tới dịch vụ Branchcache.
   
 • Sau cùng chúng ta cần liên kết giấy phép tới BranchCache.
Sau khi mọi thứ đã được cài đặt và cấu hình, chúng ta sẽ thử nghiệm bằng cách gửi một yêu cầu dữ liệu tới máy chủ dữ liệu từ một máy trạm, sau đó sử dụng máy trạm khác để yêu cầu dữ liệu tương tự. Chúng ta sẽ sử dụng Network Monitor để kiểm tra những gì đang xảy ra và để kiểm chứng rằng những yêu cầu sau đó được máy chủ BranchCache Hosted Mode thay vì máy chủ dữ liệu.

Tóm lại, để chuẩn bị cho BranchCache chúng ta cần thực hiện 7 bước sau:
1. Cài đặt BranchCache trên máy chủ dữ liệu.

2. Cài đặt File Services Role trên máy chủ dữ liệu.

3. Tạo File Server OU.

4. Tạo một Group Policy Object cho Hash Publication.

5. Kích hoạt BranchCache trên File Share.

6. Cấu hình máy trạm sử dụng BranchCache Hosted Mode.

7. Cài đặt và cấu hình máy chủ BranchCache Hosted Mode.
Kết luận

Trong phần này chúng ta đã mô phỏng một hệ thống mạng giả lập, đồng thời chỉ ra một số bước cần thực hiện để có thể sử dụng chế độ Hosted Mode của BranchCache. Trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thực hiện từng bước đã được chỉ ra trong phần này.

Trung Nghĩa (Theo Quản Trị Mạng)
 
Ý kiến phản hồi và bình luận Góp ý kiến của bạn

Các tin mới nhất :
- Giải pháp Digital Signage cho các Hệ thống Siêu thị/Bán lẻ
- Giới thiệu cộng nghệ cáp đồng Copperten 10Gb/s
- Tốc độ Data Center thế hệ mới: 40Gb/s và 100Gb/s
- Tại sao chúng ta cần sử dụng cáp Amp netconnect và cách phân biệt cáp Amp chính hãng
- Kiến trúc cơ sở hạ tầng - phân tích hệ thống
- Những điều nên và không nên làm để đảm bảo an ninh cho mạng Wifi
- Giải pháp kết nối Internet tin cậy cho Doanh nghiệp
- Giới thiệu công nghệ chuyển mạch Trung tâm dữ liệu Cisco Nexus
- Giải pháp triển khai Dynamic Multipoint VPN
- Giải pháp hệ thống Wifi cho sân Golf
Các tin liên quan :
- BranchCache – P.1: Khái quát về BranchCache
- NAT và máy chủ "vượt" NAT
- Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN
- Bạn cần tìm hiểu điều gì từ công nghệ VPN
Bài nhiều người đọc cùng chuyên mục
Thiết kế mạng Lan cho doanh nghiệp
 
Phân tích và thiết kế mô hình mạng doanh nghiệp với thiết bị Cisco
 
Tìm Hiểu Về Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin cho Doanh Nghiệp
 
Giải Pháp Đường Truyền WAN cho Doanh Nghiệp
 
Công nghệ và dịch vụ Wi-fi
 
Tổng quan về Metro Ethernet
 
Giải pháp sàn nâng kỹ thuật cho phòng server hay Datacenter
 
Trang chủ | Giới thiệu | Quảng cáo | Liên hệ
Giấy phép ICP số 199/GP-TTĐT. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Cơ quan quản lý  : Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật và Thương Mại Phan Nguyễn
Bản quyền © 2010-2011 Kenhgiaiphap.vn . Giữ toàn quyền.
Ghi rõ nguồn "Kenhgiaiphap.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.