Quản Trị  Máy Chủ Dịch Vụ
 
Mdaemon toàn tập (Phần 1) : Những câu hỏi thường gặp trong quá trình cài đặt
14:23 | 16/06/2010

1- Cấu hình tối thiểu cài đặt Mdaemon

PC: Pentium III 500 MHz bộ xử lý Pentium 4 2.4 GHz
RAM: 512 MB
HDD: còn trống ít nhất 100MB
OS: Microsoft Windows XP/2000/2003/Vista/2008/7 (32 hoặc 64-bit)
Internet Explorer 5.5

2- Điền key đăng ký bản quyền

            Chọn Help từ thanh menu

 

            Chọn Register your Alt-N Products

            Điền Key đăng ký vào

            Nhấn vào nút Register

            Nhấn Apply

            Nhấn OK

3- Lỗi “Invalid IP for the requested session” khi sử dụng WorldClient

            Lỗi “Invalid IP for the requested session” thường xuất hiện truy vấn từ địa chỉ IP cùng session. Ví dụ như hai máy có địa chỉ IP là 192.168.0.25 và 192.168.0.27 cùng gửi yêu cầu server. Ngoài ra bạn cũng có thể gặp lỗi này khi WorldClient sử dụng sai DNS name.

            Để sữa lỗi thì vào MDaemon à Setup | WorldClient web mail. 

            Bỏ Check “Require IP Persistence throughout WorldClient session” 


4- Lỗi nhấn Start Mdeamon mà không Run được

Bạn có thể khắc phục như sau :
Properties My Computer --> Tab Advanced --> Mục Performance chọn Setting --> Chọn Tab Data Execution Prevention --> Chọn Turn On DEP for all program --> Sau đó chọn Add --> Chỉ đường dẫn đến thư mục MDaemon và chọn file StartMDaemon.exe --> OK và Restart máy

5- Cài đặt Mdeamon trên Windows Server 2008


B1 : Mở file cài đặt MDaemon trong bộ source ( hoặc trong đĩa CD)

B2: Trong hộp thoại License Agreement, chọn I Agree, nhấn Next

B3: Trong hộp thoại Select Destination Directory, bạn chọn thư mục cài đặt, nhấn Next

B4: Trong hộp thoại Registration Information, bạn nhấn Next

B5: Trong hộp thoại Select Components to Install, bạn chọn tất cả, nhấn Next

B6: Các bước tiếp theo, cài đặt theo mặc định, cuối cùng bạn nhấn Finish

- Hộp thoại cảnh báo của Windows, nhấn chọn Close

- Mở System từ Control Panel

- Chọn Change Setting

- Trong hộp thoại System Properties, qua tab Advance, phần Performent, nhấn chọn Settings...

- Qua tab Data Execution Prevention, nhấn Add, trỏ tới đường dẫn c:\Mdaemon


- Nhấn chọn Show me the message

- Sau khi thấy được cửa sổ Mdaemon, ta cấu hình như bình thường.


6- Làm cách nào chuyển từ phiên bản MDaemon 10.x trở về phiên bản trước

Không giống như những phiên bản trước, bạn không thể chuyển trực tiếp bằng cách cài đặt đè lên phần mềm có sẵn. Trong phiên bản 10.x có phần tự động backup thư mục cũ \App và \SamAssassin, từ đó bạn có thể chuyển về phiên bản cũ thông qua một số bước sau:

   B1. Tải phiên bản cũ về từ trang Download
   B2. Tắt MDaemon bằng cách vào Windows Start Menu | Programs | MDaemon | Stop MDaemon
   B3. Mở tab Process trên Task Manager (Windows Start Menu | Run | gõ 'taskmgr.exe' | chọn tab Processes) tắt hết dịch vụ liên quan MDaemon vẫn còn chạy.
            * MDaemon.exe
            * CFEngine.exe
            * MDSpamD.exe
            * WorldClient.exe
            * WebAdmin.exe
            * ScanningProcess.exe (if SecurityPlus is installed)
   B4. Vào thư mục MDaemon trên máy chủ và đổi tên các thư mục sau (vd: App thành App_old)
            * App
            * SpamAssassin
            * WorldClient
            * WebAdmin
   B5. Sao chép phiên bản cũ MDaemon\backup\(version)\App vào MDaemon\App\
   B6. Sao chép phiên bản cũ MDaemon\backup\(version)\SpamAssassin vào MDaemon\SpamAssassin
   B7. Cài đặt phiên bản vừa mởi tải về. Đảm bảo rằng đường dẫn cài đặt trùng với đường dẫn có sẵn. Bỏ Start MDaemon sau khi cài đặt xong.
   B8. Sao chép file WorldClient.ini từ thư mục MDaemon\WorldClient_old vào MDaemon\WorldClient
   B9. Khởi động dịch vụ MDaemon bằng cách vào Windows Start Menu | Programs | MDaemon | Start MDaemon

7- Lỗi Winsock Error 10048

            Lỗi này xuất hiện khi có hai ứng dụng sử dụng cùng một port trên cùng một máy chủ. Ví dụ như có hai SMTP Server cùng chạy trên một máy thì cả hai sẽ trang giành sử dụng port 25. Giải pháp là gỡ một ứng dụng ra và cài trên một máy khác.

8- Lỗi Winsock Error 10049

            Lỗi này xuất hiện khi bạn tạo một socket với một địa chỉ IP không phải là địa chỉ của máy hiện tại. Ví dụ, bạn sử dụng MDaemon chạy trên một máy có địa chỉ IP là 192.168.0.1 trong khi bạn chỉnh IP trên MDaemon thành 192.168.0.100.

9- WSABASEERR (1000) No Error

            Lỗi xuất hiện do ít nhất một WinSock bị trục trặc chức năng trong một khoảng thời gian ngắn nhưng sau đó lại hoạt động bình thường. Bạn nên bỏ qua lỗi này.

10- Làm cách nào chuyển từ kết nối Dial Up sang kết nối tĩnh?

            Sau khi tắt Dial Up, thông tin của MDaemon sẽ được cấu hình qua TCP/IP để kết nối ra internet.

            B1: chọn Setup

            B2: chọn RAS Dailup / Dail Down

            B3: chọn thẻ Dialup Settings

            B4: bỏ chọn Enable RAS Dialup/dialdown engine 

            B5: Apply | OK

 11- Cách đặt Password khi cài đặt


    Từ MDaemon trở đi, trong quá trình cài đặt yêu cầu người sử dụng phải sử dụng Strong Password:
   + Có ít nhất 6 đến 12 ký tự.
   + Bao gồm cả số và chữ
   + Bao gồm ký tự chữ hoa và chữ thường
   + Không trùng với tên tài khoản hoạt tên
    Để chỉnh lại độ dài password thì chỉnh file MDaemon.ini

[Special]
MiniPassworldLength=XX (mặc định là 6)


    Để bỏ yêu cầu password phức tạp thì vào Accounts |Account Setting bỏ chọn Require strong passwords

 


11- Tại sao tất cả mail đều được MDaemon xem là Spam?


    n13mbl.com không còn được sử dụng như là một trang DNS-BL. Nếu người sử dụng cài đặt relaywatcher.n13mbl.com trong DNS-BL thì sẽ gặp lỗi trên. Để sửa lỗi thì làm theo cách sau:
    B1: Chọn Security | Spam Blocker | RBL Hosts
    B2: Quét Relaywatcher.n13mbl.com

 

    B3: Chọn Remove | Apply | OK


12- Gửi mail cho Non-local User với DomainPOP trong MDaemon


    Khi nhận mail qua POP từ Non-local Mail, MDaemon báo lỗi “no address survived parsing process” và gửi cho Local Postmaster. Để chỉnh sửa thì làm theo cách sau:
B1: Setup | Primary Domain | Unknown Mail
B2: Chọn Route Messages Back to Sender

 

B3: Apply | OK
B4: Setup | DomainPOP | Processing
B5: Bỏ chọn “Ignore unknown Local Address Parsed From Messages”

 

B6: Apply | OK

13- Cấu hình MDaemon trực tiếp chuyển tất cả mail đến người nhận

    Cấu hình này giúp toàn bộ mail không cần phải mất thời gian chờ gửi thông qua ISP.
B1: Setup | Primary domain | Delivery tab
B2: Chọn “Always send all outbound email directly to the recipient’s mail server

 

B3: DNS tab
B4: Chọn “Query DNS servers for MX Records when delivering mail” và “Send Message To Next MX Host When An SMTP Error Occours

 

B5: Apply | OK

14- Dừng timeouts khi MDaemon gửi hoạt nhận email


B1: Setup | Signature Files | Chọn Default

 

B2: Apply | OK

15- Lỗi Winsock Error 10053


    Lỗi này xuất hiện trong môi trường sử dụng Router, Firewalls và Proxies. Chỉnh sữa bằng cách chỉnh MTU trên Router thành 1500.


16- Cấu hình Spam cho User sử dụng WorldClient


    User có thể tự nhận diện Spam mail và giúp chương trình Bayesian ghi nhớ. Ngoài nút Delete thì User còn được thêm Delete as Spam.
B1: Thêm dòng vào Templete/Globe/TopFrame.html    
<A HREF=''javascript:Post('Delete')''>
    Thêm dòng sau vào:
        <A HREF=''javascript:DeleteAsSpam()''><IMG
        SRC=''<$THEME$>/deletemsg.gif'' WIDTH=''31''
        HEIGHT=''33'' HSPACE=''2'' ALIGN=''top'' BORDER=''0''
        ALT=''Delete as SPAM''></A>

B2: Thêm dòng lệnh vào Templates/Globe/List.html
function DeleteAsSpam() {
          var Folder = 'Drafts';       
          var Form = document.forms[0];// SPAM folder
          Form.action += '&Move=Yes&DestFolder=' + Folder;
          Form.submit();
        }


17- Di chuyển từ Microsoft Exchange sang MDaemon


    Sử dụng công cụ MDMigration để chuyển Users, Mailboxes, Public Folders và cấu hình từ Exchange vào MDaemon. Điều kiện:
    + MDMigrator.exe (nằm trong \MDaemon\App)
    + MDaemon đã được cài đặt trên một PC
    + MDaemon đã được shutdown cho việc di dời
    + Microsoft Outlook đã được cài đặt trên PC khác
    + User phải có Service Account Admin Privilege tại Organization, Site và Configuration levels trên Microsoft Exchange Directory.
    + PC cài MDaemon phải là một thành viên của Exchange Server.
   Hướng dẫn từng bước thực hiện:
B1: Điền tên máy Exchange Server vào phần Source Computer
B2: Chọn Microsoft Exchange Server vào phần Mail Server Type
B3: Đảm bảo Profile của Microsoft Exchange Server và User name là Administrator trong phần Microsoft Exchange Server
B4: Chọn Exchange Organizations và Exchange Sites
B5: Kiểm tra lại tên của Primary Domain
B6: Kiểm tra Migrate Secondary Domains tạo ra khác với Primary Domain trong MDaemon
B5: Thực hiện quá trình di chuyển

18- Cấu hình WorldClient chạy trên IIS


    Việc cài đặt WC chạy trên IIS không được hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng MDaemon khuyết cáo những người sử dụng IIS nên cài tất cả các bản Patch và cập nhật IIS trước khi cài WorldClient.


19- Cấu hình ghi nhớ Username/Password trên WorldClient

   

           Cách thực hiện như sau:
B1: Setup | WorldClient
B2: Chọn 'Use cookies to remember logon name, theme, and other properties'

 

B3: Apply | OK


20- Chọn SPAM blocker host nào cho MDaemon Spam Blocker?


    Sau đây là một số host mặc định sử dụng cho MDaemon Spam Blocker
   + sbl-xbl.spamhaus.org
   + opm.blitzed.org
   + relays.ordb.org
   + bl.spamcop.net


21- Chia sẻ Bayesian Knowledge từ MDaemon server sang một server khác


    Bayesian Knowledge là một chức năng được xây lọc Spam mail.
    Cách 1: Copy thư mục \Bayes từ server thứ nhất sang server thứ hai. Sau đó khởi động lại MDaemon trên server thứ hai.
    Cách 2: Chia sẻ thông tin Bayesian thông qua ổ đĩa đã được map. Chỉnh file local.cf trên hai Server trỏ về ổ đĩa map: E:\MDaemon\SpamAssassin\bayes\bayes.

(còn tiếp)

Quốc Dũng (Tổng hợp từ Internet)

 
Ý kiến phản hồi và bình luận Góp ý kiến của bạn

dang dung tu dong shutdown mdeamon

may chu cua em dang dung tu dong shutdown mdeamon. check thi van bao da active tuy nhien van bi out sau 1h. anh/chi bien xin chi giup cach khac phuc. cam on ! iti.vietnam@gmail.com

(mrvui)


VN Solutions Channel

Bạn vui lòng gửi thêm thông tin về sự cố trên đến email : support@kenhgiaiphap.vn để chúng tôi có thể giúp bạn sớm nhất .

(Support VN Solutions Channel)
Các tin mới nhất :
- Hướng dẫn tạo các báo cáo Advanced Survey trên Server HP Gen8
- Di chuyển hệ điều hành từ đĩa cứng cũ sang HDD hoặc SSD mới một cách nhanh chóng
- Quản trị máy chủ : Hướng dẫn sử dụng Fujitsu Eternus DX90 S2 cơ bản
- Reset Root password Vmware ESXi 4.1 Server
- Chống DDoS trên IIS 7
- Xây dựng hệ thống giám sát trên Centos 5.6 Phần 2: Zabbix
- Tìm hiểu về bản chất của tính năng Wake – On – Lan
- Xây dựng hệ thống giám sát trên Centos 5.6 Phần 1: Zenoss
- Quản trị máy chủ Openqrm Phần 4: Kết Hợp Xen và OpenQRM trên Centos 5.6
- Quản trị máy chủ Openqrm Phần 3 : Triển khai Windows 2k8 -win7 và các distro linux trên mạng với OpenQRM 4.8
Các tin liên quan :
- Giải pháp chống Spam/Virus toàn diện cho hệ thống thư tín Enterprise với Exchange 2007 + Forefront Security for Exchange
- Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mail Server Merak 9.2.1 - Phần 3
- Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mail Server Merak 9.2.1 - Phần 2
- Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mail Server Merak 9.2.1 - Phần 1
- Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 1
- Hướng dẫn tạo mail online miễn phí trên Windows Live Custom Domain
- Cài đặt WebServer - Phần 3
- Cài đặt WebServer - Phần 2
- Cài đặt WebServer - Phần 1
- Sử dụng Virtual Host (tên ảo) trong Apache
Xem tiếp
Bài nhiều người đọc cùng chuyên mục
Quản trị máy chủ Cisco UCS C-Series - Phần 1 : Cấu hình Raid sử dụng LSI MegaRAID
 
Mdaemon toàn tập (Phần 2) : Những câu hỏi thường gặp trong quá trình Quản trị, Backup và Restore
 
Hướng dẫn cài đặt vCenter Server
 
Tìm hiểu về bản chất của tính năng Wake – On – Lan
 
Hướng dẫn cài đặt Vmware View 4.5
 
Xây dựng hệ thống giám sát trên Centos 5.6 Phần 2: Zabbix
 
Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 1
 
Trang chủ | Giới thiệu | Quảng cáo | Liên hệ
Giấy phép ICP số 199/GP-TTĐT. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Cơ quan quản lý  : Công Ty Cổ Phần Kênh Giải Pháp
Bản quyền © 2010-2011 Kenhgiaiphap.vn . Giữ toàn quyền.
Ghi rõ nguồn "Kenhgiaiphap.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.