Giải Pháp  Giải pháp Sercurity
 
Tìm hiểu IDS (Intrusion Detection System ) trong bảo mật hệ thống mạng
16:46 | 01/07/2010
Trong bài viết này tôi trình bày với các bạn sự khác nhau giữa các dạng Intrusion Detection, các khái niệm về các dạng đó, hiểu cách triển khai và cấu hình mỗi dạng Intrusion Detection System. Intrusion Detection có khả năng phát hiện các nguy cơ bảo mật xảy ra trong cả hệ thống mạng hay trong một hệ thống cụ thể.

I. IDS(Intrusion Detection Systems)

I.1. Khái niệm về IDS


IDS (Intrusion Detection System_ hệ thống phát hiện xâm nhập) là một thống giám sát lưu thông mạng, các hoạt động khả nghi và cảnh báo cho hệ thống, nhà quản trị


Ngoài ra IDS cũng đảm nhận việc phản ứng lại với các lưu thông bất thường hay có hại bằng cách hành động đã được thiết lập trước như khóa người dùng hay địa chỉ IP nguồn đó truy cập hệ thống mạng,…..

IDS cũng có thể phân biệt giữa những tấn công bên trong từ bên trong (từ những người trong công ty) hay tấn công từ bên ngoài (từ các hacker). IDS phát hiện dựa trên các dấu hiệu đặc biệt về các nguy cơ đã biết (giống như cách các phần mềm diệt virus dựa vào các dấu hiệu đặc biệt để phát hiện và diệt virus) hay dựa trên so sánh lưu thông mạng hiện tại với baseline(thông số đo đạc chuẩn của hệ thống) để tìm ra các dấu hiệu khác thường.

Ta có thể hiểu tóm tắt về IDS như sau :

+ Chức năng quan trọng nhất : giám sát -cảnh báo - bảo vệ

--------Giám sát : lưu lượng mạng + các hoạt động khả nghi.
--------Cảnh báo : báo cáo về tình trạng mạng cho hệ thống + nhà quản trị.
-------- Bảo vệ : Dùng những thiết lập mặc định và sự cấu hình từ nhà quản trị mà có những hành động thiết thực chống lại kẻ xâm nhập và phá hoại.

+ Chức năng mở rộng :

------- Phân biệt : "thù trong giặc ngoài"
------- Phát hiện : những dấu hiệu bất thường dựa trên những gì đã biết hoặc nhờ vào sự so sánh thông lượng mạng hiện tại với baseline


I.2. Phân loại IDS

Có 2 loại IDS là Network Based IDS(NIDS) và Host Based IDS (HIDS):

I.2.1. NIDS :

Được đặt giữa kết nối hệ thống mạng bên trong và mạng bên ngoài để giám sát toàn bộ lưu lượng vào ra.
Có thể là một thiết bị phần cứng riêng biệt được thiết lập sẵn hay phần mềm cài đặt trên máy tính. Chủ yếu dùng để đo lưu lượng mạng được sử dụng.Tuy nhiên có thể xảy ra hiện tượng nghẽn cổ chai khi lưu lượng mạng hoạt động ở mức cao.

NIDS :
------Ví trí : mạng bên trong --NIDS---mạng bên ngoài
------Loại : hardware (phần cứng) hoặc software (phần mềm)
------Nhiệm vụ : chủ yếu giám sát lưu lượng ra vào mạng.
------Nhược điểm : Có thể xảy ra hiện tượng nghẽn khi lưu lượng mạng hoạt động ờ mức cao.


Một số sản phẩm NIDS :
-Cisco IDS

-Dragon® IDS/IPS

I.2.2. HIDS


Được cài đặt cục bộ trên một máy tính làm cho nó trở nên linh hoạt hơn nhiều so với NIDS. Kiểm soát lưu lượng vào ra trên một máy tính, có thể được triển khai trên nhiều máy tính trong hệ thống mạng. HIDS có thể được cài đặt trên nhiều dạng máy tính khác nhau cụ thể như các máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay. HIDS cho phép bạn thực hiện một cách linh hoạt trong các đoạn mạng mà NIDS không thể thực hiện được. Lưu lượng đã gửi tới máy tính HIDS được phân tích và chuyển qua nếu chúng không chứa mã nguy hiểm. HIDS được thiết kế hoạt động chủ yếu trên hệ điều hành Windows , mặc dù vậy vẫn có các sản phẩm hoạt động trong nền ứng dụng UNIX và nhiều hệ điều hành khác.

HIDS :
------Ví trí : cài đặt cục bộ trên máy tính và dạng máy tính => linh hoạt hơn NIDS.
------Loại : software (phần mềm)
------Nhiệm vụ : phân tích lưu lượng ra vào mạng chuyển tới máy tính cài đặt HIDS
------Ưu điểm :
----------------+ Cài đặt trên nhiều dạng máy tính : xách tay, PC,máy chủ ...
----------------+ Phân tích lưu lượng mạng rồi mới forward.
------Nhược điểm : Đa số chạy trên hệ điều hành Window . Tuy nhiên cũng đã có 1 số chạy được trên Unix và những hệ điều hành khác.


Một số sản phẩm HIDS :

-Snort(Miễn phí_ open source)

-GFI EventsManager 7
-ELM 5.0 TNT software:

I.3. Các kỹ thuật xử lý dữ liệu được sử dụng trong các hệ thống phát hiện xâm nhập:

Phụ thuộc vào kiểu phương pháp được sử dụng để phát hiện xâm nhập, các cơ chế xử lý khác nhau cũng được sử dụng cho dữ liệu đối với một IDS.

-Hệ thống Expert (Expert systems)

Hệ thống này làm việc trên một tập các nguyên tắc đã được định nghĩa từ trước để miêu tả các tấn công. Tất cả các sự kiện có liên quan đến bảo mật đều được kết hợp vào cuộc kiểm định và được dịch dưới dạng nguyên tắc if-then-else. Lấy ví dụ Wisdom & Sense và ComputerWatch (được phát triển tại AT&T).

-Phát hiện xâm nhập dựa trên luật(Rule-Based Intrusion Detection):
Giống như phương pháp hệ thống Expert, phương pháp này dựa trên những hiểu biết về tấn công. Chúng biến đổi sự mô tả của mỗi tấn công thành định dạng kiểm định thích hợp. Như vậy, dấu hiệu tấn công có thể được tìm thấy trong các bản ghi(record). Một kịch bản tấn công có thể được mô tả, ví dụ như một chuỗi sự kiện kiểm định đối với các tấn công hoặc mẫu dữ liệu có thể tìm kiếm đã lấy được trong cuộc kiểm định. Phương pháp này sử dụng các từ tương đương trừu tượng của dữ liệu kiểm định. Sự phát hiện được thực hiện bằng cách sử dụng chuỗi văn bản chung hợp với các cơ chế. Điển hình, nó là một kỹ thuật rất mạnh và thường được sử dụng trong các hệ thống thương mại (ví dụ như: Cisco Secure IDS, Emerald eXpert-BSM(Solaris)).

-Phân biệt ý định người dùng(User intention identification):

Kỹ thuật này mô hình hóa các hành vi thông thường của người dùng bằng một tập nhiệm vụ mức cao mà họ có thể thực hiện được trên hệ thống (liên quan đến chức năng người dùng). Các nhiệm vụ đó thường cần đến một số hoạt động được điều chỉnh sao cho hợp với dữ liệu kiểm định thích hợp. Bộ phân tích giữ một tập hợp nhiệm vụ có thể chấp nhận cho mỗi người dùng. Bất cứ khi nào một sự không hợp lệ được phát hiện thì một cảnh báo sẽ được sinh ra.

-Phân tích trạng thái phiên (State-transition analysis):
Một tấn công được miêu tả bằng một tập các mục tiêu và phiên cần được thực hiện bởi một kẻ xâm nhập để gây tổn hại hệ thống. Các phiên được trình bày trong sơ đồ trạng thái phiên. Nếu phát hiện được một tập phiên vi phạm sẽ tiến hành cảnh báo hay đáp trả theo các hành động đã được định trước.


-Phương pháp phân tích thống kê (Statistical analysis approach):
Đây là phương pháp thường được sử dụng.
Hành vi người dùng hay hệ thống (tập các thuộc tính) được tính theo một số biến thời gian. Ví dụ, các biến như là: đăng nhập người dùng, đăng xuất, số tập tin truy nhập trong một khoảng thời gian, hiệu suất sử dụng không gian đĩa, bộ nhớ, CPU,… Chu kỳ nâng cấp có thể thay đổi từ một vài phút đến một tháng. Hệ thống lưu giá trị có nghĩa cho mỗi biến được sử dụng để phát hiện sự vượt quá ngưỡng được định nghĩa từ trước. Ngay cả phương pháp đơn giản này cũng không thế hợp được với mô hình hành vi người dùng điển hình. Các phương pháp dựa vào việc làm tương quan thông tin về người dùng riêng lẻ với các biến nhóm đã được gộp lại cũng ít có hiệu quả.
Vì vậy, một mô hình tinh vi hơn về hành vi người dùng đã được phát triển bằng cách sử dụng thông tin người dùng ngắn hạn hoặc dài hạn. Các thông tin này thường xuyên được nâng cấp để bắt kịp với thay đổi trong hành vi người dùng. Các phương pháp thống kê thường được sử dụng trong việc bổ sung trong IDS dựa trên thông tin hành vi người dùng thông thường.


II. Thông tin trọng yếu
Intrusion Detection là thiết bị bảo mật vô cùng quan trọng. Intrusion Detection Systems (IDS) là giải pháp bảo mật được bổ sung cho Firewalls (hình dưới đây thể hiện điều đó). Một IDS có khả năng phát hiện ra các đoạn mã độc hại hoạt động trong hệ thống mạng và có khả năng vượt qua được Firewall.
Hầu hết các vấn đề liên quan tới IDS đó là cấu hình sai, đó là việc thiết lập các thống số bị lỗi. Đó là những giao tiếp hợp lệ nhưng lại bị thiết bị IDS cảnh báo là các giao tiếp đó là các đoạn mã nguy hiểm …
Có hai dạng chính của IDS đó là: Network Based Host Based


Network Based
Một Network-Based IDS (hình dưới đây) sẽ kiểm tra các giao tiếp trên mạng với thời gian thực (real-time). Nó kiểm tra các giao tiếp, quét header của các gói tin, và có thể kiểm tra nội dung của các gói đó để phát hiện ra các đoạn mã nguy hiểm hay các dạng tấn công khác nhau. Một Network-Based IDS hoạt động tin cậy trong việc kiểm tra, phát hiện các dạng tấn công trên mạng, ví dụ như dựa vào băng thông (bandwidth-based) của tấn công Denied of Service (DoS).

Host Based
Một Host-Based IDS hiển thị dưới hình dưới chỉ làm nhiệm vụ giám sát và ghi lại log cho một máy chủ (host-system). Đây là dạng IDS với giới hạn chỉ giám sát và ghi lại toàn bộ những khả năng của host-system (nó bao gồm cả hệ điều hành và các ứng dụng cũng như toàn bộ service của máy chủ đó). A Host-Based IDS có khả năng phát hiện các vấn đề nếu các thông tin về máy chủ đó được giám sát và ghi lại. Là thiết bị bảo mật cho phát hiện các tấn công trực tiếp tới một máy chủ,
Hình dưới đây thể hiện một host-based IDS được hoạt động nhằm nâng cao bảo mật cho hệ điều hành.


Active Detection and Passive Detection
IDS là một hệ thống tự động giám sát trong thời gian thực (Network-Based IDS) hay xem sét lại các thiết lập giám sát (audit log) nhằm phát hiện ra các lỗi bảo mật và các tấn công trực tiếp tới hệ thống mạng hay tới một máy chủ. Có hai phương thưc cơ bản để IDS phát hiện ra các tấn công hay các nguy cơ bảo mật là: Signature Detection và Anomaly Detection. Signature Detection được hiển thị trong hình dưới đây sẽ so sánh các tình huống thực tế với các dạng tấn công (signatures) được lưu trữ trong dữ liệu của IDS. Anomaly Detection thể hiện hình bên dưới sẽ hoạt động tùy thuộc vào môi trường và có thể phát hiện ra những biến cố bất thường. Anomaly-detection dựa vào những hoạt động bình thường của hệ thống để tự động phát hiện ra những điều không bình thường và phân tích xem đó là dạng tấn công nào.
Hiển thị: Một signature-detection IDS

Một anomaly-detection IDS sử dụng công nghệ đỉnh cao để phân tích dựa trên các thuật toán cao cấp.


Một IDS active detection: phát hiện và trả lời được thiết kế để có hành động nhanh nhất nhằm giảm thiểu các nguy hiểm có thể xảy ra với hệ thống. Việc trả lời có thể như tắt máy chủ hay tắt các dịch vụ, ngắt các kết nối (được hiển thị dưới hình dưới đây).
Một IDS với passive detection sẽ trả lời nhưng không có các hành động trực tiếp chống lại các tấn công. Nó có thể ghi lại log của toàn bộ hệ thống và cảnh báo cho người quản trị hệ thống. IDS là thiết bị phát hiện tấn công DoS rất tốt; phát hiện các bugs, flaws hoặc các tính năng ẩn, và quét ports. Nhưng nó không có khả năng phát hiện các tấn công dựa trên các email chứa các đoạn mã nguy hiểm.
Các thành phần của IDS hoạt động để giám sát mạng

IDS instructing TCP reset tất cả các kết nối.

IDS yêu cầu Firewall chặn port 80 trong 60 giây để chống lại các tấn công vào máy chủ Web cài IIS.

Honey Pots
Một honey-pot được thể hiện trong hình dưới là một môi trường giả lập được thiết kế để dụ dỗ và đánh lừa các kẻ tấn công và những kẻ gây dối từ hệ thống mạng bên trong. Honey-pot thường được phát triển như một lớp đệm của hệ thống mạng với những người dùng bình thường, phân chia thành các vùng như: Internet, DMZ, Internal.
Honey-pot hoạt động như một hệ thống mạng thật, với các thông số về dữ liệu và tài nguyên nhưng thật ra nó lại được thiết kế để đánh lừa các kẻ tấn công. Những kẻ tấn công sẽ scan và phát hiện những lỗ hổng bảo mật tại honey-pot nhưng đó chỉ là môi trường ảo còn mạng thật vẫn được ngụy trang rất kỹ. Trong một hệ thống mạng yêu cầu độ an toàn cao thì sẽ có rất nhiều honey-pot với thiết lập và nội dung giống hệt nhưng hệ thống mạng thực tế, do đó kẻ tấn công sẽ rất khó khăn trong việc xác định mạng nào là mạng thật.
Việc tạo ra honey-pot nhằm cung cấp một lớp bảo vệ thông minh cho mạng của bạn chống lại các kẻ tấn công nguy hiểm. Ngoài ra nó còn tạo một môi trường giúp các nhà quản trị thực tập các bài test bảo mật nhưng vẫn không ảnh hưởng tới hệ thống thật.
Một mạng honey pot đánh lừa những kẻ tấn công một cách thông minh.Incident Response.

Khi một vấn đề bảo mật được phát hiện, incident response sẽ phải được thiết lập. Với tác dụng là lập kế hoạch và các văn bản giảm thiểu sự bất ngờ về mức độ nguy hiểm, tạo các bản recovery cho dữ liệu một cách nhanh chóng, nếu sự cố xảy ra có thể giảm thiểu được thiệt hại và bất ngờ. Với thời gian khắc phục sự cố một cách nhanh nhất.
Nhằm giảm thiểu bạn phải có kế hoạch:
- Ghi lại toàn bộ các vấn đề được phát hiện đã xử lý và nguy cơ tiềm ẩn.
- Tạo các bản backup toàn bộ dữ liệu và thường xuyên kiểm tra các ổ đĩa, có giải pháp phòng sự cố khi ổ đĩa bị hỏng.
- Tổng hợp toàn bộ dữ liệu log được ghi lại đôi khi cũng phải thực hiện tạo ra các bản copy của dữ liệu đó, mặt khác bảo mật dữ liệu log cũng rấ quan trọng.
- Ngoài ra bạn phải có các chính sách nhằm nâng cao độ ổn định của hệ thống như tạo ra các kết nối dư thừa trong tình huống các kết nối chính bị ngắt do một nguyên nhân nào đó thì không ảnh hưởng tới các dịch vụ mạng.

Tổng kết

Trong bài viết này các bạn cần phải nắm được thế nào là một IDS vai trò của nó ra sao trong hệ thống mạng. Các dạng của IDS, phương thức phát hiện ra các tấn công, các hành động khi đã phát hiện ra tấn công. Giải pháp giả lập một mạng nhằm đánh lừa các kẻ tấn công ra sao. Cách giúp một hệ thống hoạt động ổn định và có những giải pháp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất.

Trung Nghĩa (Nguồn Vnexperts & TTTH)
 
Ý kiến phản hồi và bình luận Góp ý kiến của bạn

Các tin mới nhất :
- Giải Pháp Xác Thực Mạnh 2 Yếu Tố Cho Dịch Vụ Vps, Dedicated Server
- Giải pháp SPF động và ứng dụng trong lọc thư rác
- Tầm nhìn mới giải pháp bảo mật dữ liệu
- Giải pháp phòng chống thư rác với “Cisco Ironport Antispam”
- Giải pháp bảo mật Oracle Defense in Dept
- Giải pháp chống Spam cho máy chủ email với eWall
- Giải pháp Web Filtering của Bluecoat
- Giải pháp bảo mật hệ thống với DeviceLock 7
- Bảo mật dữ liệu hiệu quả dựa trên Roxio Secure Burn Plus
- Bảo vệ Windows Server toàn diện với TekRADIUS
Các tin liên quan :
- Giải pháp bảo mật cho hệ thống văn phòng điện tử M-Office
- Thiết lập đường hầm web an toàn
- Tìm hiểu về tấn công leo thang - crack password trong bộ nhớ
- Bảo mật kết nối DNS với Windows Server 2008 R2 DNSSEC
- 10 biện pháp bảo mật Apache
- Chuyển sang mã hóa WPA/WPA2-Enterprise
- Giải pháp bảo mật hệ thống mạng thông tin tin học
- Thiết lập cơ chế bảo mật SSL miễn phí
- Network Access Protection trong Windows Server 2008
- Bảo mật Wi-Fi bằng các kỹ thuật nâng cao
Xem tiếp
Bài nhiều người đọc cùng chuyên mục
Giải pháp bảo mật dành cho các công ty chứng khoán
 
LogRhythm LR2000-XM – giải pháp giám sát hiệu quả dành cho hệ thống
 
Bảo vệ máy chủ bằng Scapy – Phần 1
 
Giải pháp Bảo mật của Cisco
 
Bảo mật lưu lượng mạng không dây – Phần 1
 
Giải pháp hệ thống dành cho doanh nghiệp với thiết bị mạng Fortinet (Phần 1)
 
Giải pháp phòng chống thư rác với “Cisco Ironport Antispam”
 
Trang chủ | Giới thiệu | Quảng cáo | Liên hệ
Giấy phép ICP số 199/GP-TTĐT. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Cơ quan quản lý  : Công Ty Cổ Phần Kênh Giải Pháp
Bản quyền © 2010-2011 Kenhgiaiphap.vn . Giữ toàn quyền.
Ghi rõ nguồn "Kenhgiaiphap.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.